BÀI SOẠN VĂN LỚP 6 MỚI NHẤT Để các bạn có thể nắm được kiến thức tổng hợp môn Ngữ Văn lớp 6, ban biên tập website xin giới thiệu…

Soạn văn bài: Phó từ I. Phó từ là gì? Câu 1: – Các cụm từ: đã đi nhiều nơi, cũng ra những câu đố, vẫn chưa thấy có người…

Soạn văn bài: So sánh I. So sánh là gì? Câu 1: Tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh. a. Trẻ em như búp trên cành. b. Rừng đước…