Đề bài: Tả ngôi trường em đang học Bài làm: Trường học như một ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta khi đến tuổi cắp sách đến trường. Em…