Đề bài: Tả cây dừa nhà em trồng Tả cây dừa nhà em trồng – Bài làm 1: Cạnh bờ ao nhà em bố em có trồng một cây dừa. Mỗi năm…