Đề bài: Tả cây phượng lớp 4 Tả cây phượng lớp 4 – Bài làm 1: Ở giữa sân trường em có một cây cổ thụ lớn lắm đó chính là cây hoa…

Đề bài : Tả cây bàng lớp 4 Tả cây bàng lớp 4 – Bài làm 1: Sân trường em học có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất và ấn…

Đề bài: Tả chiếc trống trường em Tả chiếc trống trường – Bài làm 1: Khi đến trường thì đối với bản thân em mỗi ngày được đến trường học…