Đề bài: Tả cây xoài lớp 4 Tả cây xoài lớp 4 – Bài làm 1: Trong vườn nhà em mẹ mới mua và trồng thêm một cây xoài. Ngày…

Đề bài: Tả cây hoa mai nhà em Bài làm: Trong vườn nhà em có trồng một cây hoa mai. Cây hoa mai là cành mai bố em mua vào dịp tết…