Đề bài : Tả cây bàng lớp 4 Tả cây bàng lớp 4 – Bài làm 1: Sân trường em học có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất và ấn…

Dàn ý tả cây bàng Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu vấn đề cần đề cập ‘‘ Mùa đông áo đỏ Mùa hạ áo xanh Cây bàng khi mở…

Lập dàn ý Tả cây bàng Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu về cây bàng Ví dụ: mỗi khi đến trường chúng ta đều nhìn thấy cây bang, cây…