Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 2

Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 2

Câu 2 (trang 174 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc

Loading...

Trả lời:

Câu 3 (trang 174 sgk Tiếng Việt 4): Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn

Trả lời:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao?

– Có chí thì nên.

– Có công mài sắt, có ngày nên kim.

– Người có chí thì nên

Nhà có nền thì vững.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn.

– Thất bại là mẹ thành công

– Thua keo này, bày keo khác

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác

– Hãy lo bền chí câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

Soạn văn bài Ôn tập học kì I – Tiết 2
Đánh giá bài viết
Loading...