Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 1

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 1

Câu 1 (trang 95 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Loading...

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 5): Lập bàng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau.

Trả lời:

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 1
Đánh giá bài viết
Loading...