Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 1

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 1

Câu 1 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Loading...

Trả lời:

Học sinh tự học.

Câu 2 (trang 162 sgk Tiếng Việt 5): Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Trả lời:

Kiểu câu "Ai làm gì?"

Kiểu câu "Ai thế nào?"

Kiểu câu "Ai là gì?"

 

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 1
Đánh giá bài viết
Loading...