Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Câu 1 (trang 159 sgk Tiếng Việt 5): Tự kiểm tra vốn từ của mình.

Loading...

Trả lời:

a. Các nhóm đồng nghĩa:

+ đỏ – điều – son

+ xanh – biếc – lục

+ trắng – bạch

+ hồng – đào

b.+ Bảng màu đen gọi là bảng đen.

+ Mắt màu đen gọi là mắt huyền.

+ Ngựa màu đen gọi là ngựa ô.

+ Chó màu đen gọi là chó mực.

+ Quần màu đen gọi là quần thâm.

Câu 2 (trang 160 sgk Tiếng Việt 5): Đọc bài văn: Chữ nghĩa trong văn miêu tả

Trả lời:

Học sinh tự đọc

Câu 3 (trang 161 sgk Tiếng Việt 5): Từ gợi ý của bài văn trên, em hãy đặt câu theo một trong những yêu cầu dưới đây:

a) Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

b) Miêu tả đôi mắt một em bé.

c) Miêu tả dáng đi của một người.

Trả lời:

a) – Tả sông, suối, kênh: Dòng sông như một dải lụa trắng hữu tình.

b) – Tả đôi mắt em bé: Đôi mắt bé đen tròn như hai hột nhãn.

c) – Tả dáng đi của người: Chú bé vừa đi vừa nhảy như con chim chích xinh xăn dễ thương.

Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Đánh giá bài viết
Loading...