Soạn văn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn văn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

Câu 1: Đơn xin nghỉ học

Loading...

– Thiếu: quốc hiệu và tiêu ngữ, tên người viết đơn, ngày tháng làm đơn, chữ kí.

– Sửa: thêm quốc hiệu và tiêu ngữ, lớp, tên người viết đơn, ngày tháng làm đơn, họ tên và chữ kí cuối đơn.

 + Có thể tách phần nội dung đơn thành hai: lí do nghỉ học, nguyện vọng đề đạt.

Câu 2: Đơn xin theo học lớp nhạc họa

– Thiếu:

 + lí do, nguyện vọng (điều nêu trong đơn trên không phải là lí do, nguyện vọng).

 + ngày tháng làm đơn.

– Sửa:

 + Thêm ngày tháng làm đơn.

 + Viết lại: Em tên là…, nêu lí do, nguyện vọng theo học lớp nhạc, họa thật rõ, hợp lí.

Câu 3: Đơn xin phép nghỉ học

– Các mục của đơn đầy đủ.

– Tuy nhiên, cần chữa lí do: không thể ngồi dậy được, phải nhờ cha mẹ (hoặc anh chị viết hộ) và viết lại Em tên là…

II. Luyện tập

Câu 1:

Câu 2: Viết đơn xin vào đội tình nguyện

Soạn văn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
Đánh giá bài viết
Loading...