Soạn văn bài Chính tả: Tập – chép: Chị em

Soạn văn bài Chính tả: Tập – chép: Chị em

Câu 1 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tập chép: Chị em

Loading...

Trả lời:

Học sinh tự chép bài vào vở

Câu 2 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ăc hay oăc?

Trả lời:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

Câu 3 (trang 27 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với riêng – chung.

– Cùng nghĩa với leo → trèo.

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau → chậu.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với đóng → mở.

– Cùng nghĩa với vỡ → bể.

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi → mũi.

Soạn văn bài Chính tả: Tập – chép: Chị em
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...