Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Trong bài chính tả có các dấu câu nào?

Loading...

Trả lời:

Trong bài chính tả có các dấu câu sau: dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau:

– Làm chín vàng thức ăn trong dầu mỡ sôi → rán (còn gọi là chiên)

– Trái nghĩa với khó → dễ

– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới → giao thừa

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau:

– Sóng nước nổi lên rất mạnh → cuồn cuộn

– Nơi nuôi nhốt các con vật → chuồng

– Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt → luống (còn gọi là liếp)

Soạn văn bài Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru
Đánh giá bài viết
Loading...