Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu

Câu 1 (trang 15 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – viết: Ở lại chiến khu

Loading...

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Bỗng một em… đến hết)

Câu 2 (trang 15 sgk Tiếng Việt 3):

a) Giải các câu đố

b) Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) Giải các câu đố:

Đó là sấm và sét.

Đó là con sông bắt nguồn từ trên núi cao và chảy ra cửa biển rồi hoà vào biển.

b) Điền vào chỗ trống uôt hay uôc?

– Ăn không rau như đau không thuốc.

– Cơm tẻ là mẹ ruột.

– Cả gió thì tắt đuốc.

– Thẳng như ruột ngựa.

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...