Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nói ngược

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nói ngược

Câu 1 (trang 154 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài "Nói ngược" (SGK TV4 tập 2 trang 154).

Loading...

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2 (trang 155 sgk Tiếng Việt 4): Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 155).

Trả lời:

Em chọn các tiếng sau: VÌ SAO NGƯỜI TA BỊ NGƯỜI KHÁC CÙ? "Để giải đáp… tham gia… và dùng… theo dõi… bộ não… kêt quả… bộ não… bộ não… không thể…".

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nói ngược
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...