Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1 (trang 165 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Loading...

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 166 sgk Tiếng Việt 5): a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a.

b. xôi – đôi

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...