Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Một nhà thông thái

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Một nhà thông thái

Câu 1 (trang 37 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Một nhà thông thái

Loading...

Trả lời:

Các em nghe viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Câu 2 (trang 38 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau:

– Máy thu thanh: ra-đi-ô

– Người chuyên làm ra thuốc chữa bệnh: dược sĩ

– Đơn vị thời gian dưới phút: giây

b) Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau:

– Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: thước

– Thi không đỗ: trượt

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: dược sĩ

Câu 3 (trang 38 sgk Tiếng Việt 3): Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r: reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành,…

Chứa tiếng bắt đầu bằng d: dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dạy dỗ,…

Chứa tiếng bắt dầu bằng gi: gieo hạt, gieo rác, giao việc, giãy giụa, giương mắt, giành lại,…

b) Chứa tiếng có vần ươt: trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi,…

Chứa tiếng có vần ươc: bước đi, rước dèn, tước vỏ cây, bắt chước,…

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Một nhà thông thái
Đánh giá bài viết
Loading...