Soạn văn bài: Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Soạn văn bài: Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Câu 1 (trang 17 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Loading...

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 17 sgk Tiếng Việt 5): Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

Trả lời:

a. Trạng: ang, nguyên: uyên, Nguyễn: uyên, Hiền: iên, khoa: oa, thi: i.

b. Làng: ang, Mộ: ô, Trạch: ach, huyện: uyên, Bình: inh, Giang: ang.

Câu 3 (trang 17 sgk Tiếng Việt 5): Ghép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Trả lời:

Soạn văn bài: Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
Đánh giá bài viết
Loading...