Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha

Câu 2 (trang 123 sgk Tiếng Việt 3): Điền ui hay uôi

Loading...

Trả lời:

– Mũi dao, con muỗi

– Hạt muối, múi bưởi

– Núi lửa, nuôi nấng

– Tuổi trẻ, tủi thân

Câu 3 (trang 124 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

– Còn lại một chút do quên → sót

– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín → xôi

– Trái nghĩa với tối → sáng

b) Chứa tiếng có vần ấc hay ất, có nghĩa như sau:

– Chất lỏng, ngọt màu vàng óng do ong làm ra → mật ong

– Vị trí trên hết trong xếp hạng → nhất

– Một loại quả chín, ruột đỏ, dùng thổi xôi → gấc

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...