Soạn văn lớp 5

Soạn Tiếng Việt lớp 5 mới nhất

BÀI SOẠN TIẾNG VIỆT LỚP 5 MỚI NHẤT

Để các bạn có thể nắm được kiến thức tổng hợp môn Tiếng Việt lớp 5, ban biên tập website xin đến các bạn danh sách các bài soạn Tiếng Việt lớp 5 nằm trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 1sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Những bài soạn này đã được liệt kê đầy đủ theo thứ tự bài học trước và bài học sau để các bạn tiện theo dõi.

Toàn bộ bài soạn văn lớp 5 đều bám sát theo khung chương trình học. Nội dung của bài soạn ngắn gọn, đầy đủ và súc tích. Các câu hỏi trong sách giáo khoa được trả lời một cách cụ thể nhất. Thông qua các bài soạn này, các bạn có thể nắm được kiến thức cơ bản của bài học. Từ đó có được kết quả cao hơn trong . Dưới đây là danh sách những bài soạn đó.


GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 TẬP 1

Việt Nam – Tổ quốc em – Tuần 1

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Việt Nam – Tổ quốc em – Tuần 2

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Việt Nam – Tổ quốc em – Tuần 3

Tập đọc: Lòng dân

Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Cánh chim hòa bình – Tuần 4

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Chính tả: Nghe- viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm văn: Tả cảnh

Cánh chim hòa bình – Tuần 5

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Chính tả: Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ê-mi-li, con …

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Cánh chim hòa bình – Tuần 6

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-li, con…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

với thiên nhiên – Tuần 7

Tập đọc: Những người bạn tốt

Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Con người với thiên nhiên – Tuần 8

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Xem thêm:  Bình giảng bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Trước cổng trời

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Con người với thiên nhiên – Tuần 9

Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Luyện từ và câu: Đại từ

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Ôn tập giữa học kì I – Tuần 10

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 1

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 2

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 3

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 5

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 8

Giữ lấy màu xanh – Tuần 11

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

Chính tả: Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Tập đọc: Tiếng vọng

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Giữ lấy màu xanh – Tuần 12

Tập đọc: Mùa thảo quả

Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo quả

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Giữ lấy màu xanh – Tuần 13

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Chính tả: Nhớ-viết: Hành trình của bầy ong

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Vì hạnh phúc con người – Tuần 14

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Chính tả: Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Vì hạnh phúc con người – Tuần 15

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Chính tả: Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Vì hạnh phúc con người – Tuần 16

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Chính tả: Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Tập làm văn: Tả người

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Vì hạnh phúc con người – Tuần 17

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập cuối học kì I – Tuần 18

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 1

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 2

Xem thêm:  Soạn văn bài: Tập đọc: Đất Cà Mau

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 3

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 4

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 5

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 6

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 7

Ôn tập cuối học kì I – Tiết 8

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5 TẬP 2

Người công dân – Tuần 19

Tập đọc: Người công dân số Một

Chính tả: Nghe – viết Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Câu ghép

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu

Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

Người công dân – Tuần 20

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Chính tả: Nghe – viết Cánh cam lạc mẹ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Tập làm văn: Tả người

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Người công dân – Tuần 21

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Chính tả: Nghe viết Trí dũng song toàn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

thanh bình – Tuần 22

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Chính tả: Nghe – viết: Hà Nội

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tập đọc: Cao Bằng

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình – Tuần 23

Tập đọc: Tập đọc: Phân xử tài tình

Chính tả: Nhớ – viết: Cao Bằng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình – Tuần 24

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Chính tả: Nghe – viết: Núi non hùng vĩ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Hộp thư mật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Nhớ nguồn – Tuần 25

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Chính tả: Nghe – viết: Ai là thủy tổ loài người?

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Cửa sông

Tập làm văn: Tả đồ vật

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Nhớ nguồn – Tuần 26

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Chính tả: Nghe – viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Nhớ nguồn – Tuần 27

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Chính tả: Nhớ – viết: Cửa sông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất nước

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tập làm văn: Tả cây cối

Ôn tập giữa học kì II – Tuần 28

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Nam và nữ – Tuần 29

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Chính tả: Nhớ – viết: Đất nước

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Tập đọc: Con gái

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Nam và nữ – Tuần 30

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo của tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Nam và nữ – Tuần 31

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả: Nghe – viết: Tà áo dài Việt Nam

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Bầm ơi

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Những chủ nhân tương lai – Tuần 32

Tập đọc: Út Vịnh

Chính tả: Nhớ – viết: Bầm ơi

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Kể chuyện: Nhà vô địch

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

Tập làm văn: Tả cảnh

Những chủ nhân tương lai – Tuần 33

Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chính tả: Nghe – viết: Trong lời mẹ hát

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

Tập làm văn: Tả người

Những chủ nhân tương lai – Tuần 34

Tập đọc: Lớp học trên đường

Chính tả: Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập cuối học kì II – Tuần 35

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8


GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 | ĐỂ HỌC TỐT TIẾNG VIỆT LỚP 5

Trên đây là loạt bài soạn văn lớp 5 mà ban quản trị đã biên soạn và gửi đến các em. Những kiến thức mà chúng tôi đưa ra một phần dựa vào cuốn sách Để học tốt Tiếng Việt 5. Tất nhiên, chúng cũng không nằm ngoài kiến thức mà các em sẽ được học.

Bên cạnh bài soạn văn, chúng tôi cũng tổng hợp nhiều bài văn mẫu các cấp, các bạn có thể tham khảo các bài văn dưới đây:

Văn mẫu lớp 2 | Văn mẫu lớp 3 | Văn mẫu lớp 4 | Văn mẫu lớp 5

Để giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn và nâng cao chất lượng trong từng bài soạn, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Bình luận bên dưới nếu có điều gì thắc mắc hoặc góp ý. Chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy nó có ích đối với nhiều người.

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập nhé!