Soạn văn lớp 3

Soạn Tiếng Việt lớp 3 mới nhất

BÀI SOẠN TIẾNG VIỆT LỚP 3 MỚI NHẤT

Để các bạn có thể nắm được kiến thức tổng hợp môn Tiếng Việt lớp 3, ban biên tập website xin đến các bạn danh sách các bài soạn Tiếng Việt lớp 3 nằm trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 2. Những bài soạn này đã được liệt kê đầy đủ theo thứ tự bài học trước và bài học sau để các bạn tiện theo dõi.

Toàn bộ bài soạn văn lớp 3 đều bám sát theo khung chương trình học. Nội dung của bài soạn ngắn gọn, đầy đủ và súc tích. Các câu hỏi trong sách giáo khoa được trả lời một cách cụ thể nhất. Thông qua các bài soạn này, các bạn có thể nắm được kiến thức cơ bản của bài học. Từ đó có được kết quả cao hơn trong học tập. Dưới đây là danh sách những bài soạn đó.


GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 TẬP 1

Măng non – Tuần 1

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Hai bàn tay em

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật. So sánh

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền

Tập làm văn: Nói về Đội TNTP

Măng non – Tuần 2

Tập đọc: Ai có lỗi?

Kể chuyện: Ai có lỗi?

Chính tả: Nghe – viết: Ai có lỗi?

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon

Tập làm văn: Viết đơn

Mái ấm – Tuần 3

Tập đọc: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Chính tả: Tập chép: Chị em

Tập làm văn: Kể về gia đình

Mái ấm – Tuần 4

Tập đọc: Người mẹ

Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tập đọc: Ông ngoại

Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại

Tập làm văn: Nghe – kể: Dại gì mà đổi

Tới trường – Tuần 5

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm

Tập đọc: Mùa thu của em

Luyện từ và câu: So sánh

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tới trường – Tuần 6

Tập đọc: Bài tập làm văn

Kể chuyện: Bài tập làm văn

Chính tả: Nghe – viết: Bài tập làm văn

Tập đọc: Ngày khai trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Cộng đồng – Tuần 7

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc: Lừa và ngựa

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Tập đọc: Bận

Chính tả: Nghe – viết: Bận

Tập làm văn: Nghe – kể: Không nỡ nhìn

Cộng đồng – Tuần 8

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Tiếng ru

Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Tập đọc: Những chiếc ruông cheo

Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Ôn tập giữa kì I – Tuần 9

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Quê hương – Tuần 10

Tập đọc: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt

Tập đọc: Quê hương

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Tập đọc: Thư gửi bà

Chính tả: Nghe – viết: Quê hương

Quê hương – Tuần 11

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông

Tập đọc: Vẽ quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Chính tả: Nhớ – viết: Vẽ quê hương

Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương

Bắc – Trung – Nam – Tuần 12

Tập đọc: Nắng phương Nam

Kể chuyện: Nắng phương Nam

Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương

Tập đọc: Cảnh đẹp non sống

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Bắc – Trung – Nam – Tuần 13

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên

Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng trên hồ tây

Tập đọc: Vàm cỏ đông

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Tập đọc: Cửa Tùng

Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông

Tập làm văn: Viết thư

Anh em một nhà – Tuần 14

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc

Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

Anh em một nhà – Tuần 15

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Nhà bố ở

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Thành thị và nông thôn – Tuần 16

Tập đọc: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Chính tả: Nghe – viết: Đôi bạn

Tập đọc: Về quê ngoại

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn

Tập đọc: Ba điều ước

Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại

Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên

Thành thị và nông thôn – Tuần 17

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện

Chính tả: Nghe – viết: Vầng trăng quê em

Tập đọc: Anh Đom Đóm

Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Ôn tập cuối học kì I – Tuần 18

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3 TẬP 2

Bảo vệ Tổ quốc – Tuần 19

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Kể chuyện: Hai Bà Trưng

Chính tả: Nghe – viết: Hai Bà Trưng

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Lừa và ngựa

Tập đọc: Bộ đội về làng

Luyện từ và câu: Nhân hóa: Ôn tập: Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"

Chính tả: Nghe – viết: Trần Bình Trọng

Tập làm văn: Nghe – kể: Chàng trai làng Phù Ủng

Bảo vệ Tổ quốc – Tuần 20

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Chính tả: Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Sáng tạo – Tuần 21

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Chính tả: Nghe – viết: Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Tập đọc: Người tri thức yêu nước

Chính tả: Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo

Tập làm văn: Nói về tri thức

Sáng tạo – Tuần 22

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ

Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ

Chính tả: Nghe – viết: Ê – đi – xơn

Tập đọc: Cái cầu

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Chính tả: Nghe – viết: Một nhà thông thái

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Nghệ thuật – Tuần 23

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Chính tả: Nghe – viết: Nghe nhạc

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Nghệ thuật – Tuần 24

Tập đọc: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Chính tả: Nghe – viết: Đối đáp với vua

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng…tây!

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Tập đọc: Tiếng đàn

Chính tả: Nghe – viết: Tiếng đàn

Tập làm văn: Nghe – kể: Người bán quạt may mắn

Lễ hội – Tuần 25

Tập đọc: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

Chính tả: Nghe – viết: Hội vật

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Chính tả: Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập làm văn: Kể về lễ hội

Lễ hội – Tuần 26

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử

Chính tả: Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đông Tử

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Chính tả: Nghe – viết: Rước đèn ông sao

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Ôn tập giữa học kì II – Tuần 27

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Thể thao – Tuần 28

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả: Nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc: Cùng vui chơi

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc: Bản tin

Chính tả: Nhớ – viết: Cùng vui chơi

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thế thao

Thể thao – Tuần 29

Tập đọc: Buổi học thể dục

Kể chuyện: Buổi học thể dục

Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục

Tập đọc: Bé thành phi công

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Ngôi nhà chung – Tuần 30

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Chính tả: Nghe – viết: Liên hợp quốc

Tập đọc: Một mái nhà chung

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Chính tả: Nhớ – viết: Một mái nhà chung

Tập làm văn: Viết thư

Ngôi nhà chung – Tuần 31

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tập đọc: Con cò

Chính tả: Nhớ – viết: Bài hát trồng cây

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Ngôi nhà chung – Tuần 32

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Chính tả: Nghe – viết: Ngôi nhà chung

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Bầu trời và mặt đất – Tuần 33

Tập đọc: Cóc kiện trời

Kể chuyện: Cóc kiện trời

Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện trời

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Tập đọc: Quà của đồng nội

Chính tả: Nghe – viết: Quà của đồng nội

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Bầu trời và mặt đất – Tuần 34

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm

Tập đọc: Mưa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức

Tập làm văn: Vươn tới các vì sao

Ôn tập cuối học kì II – Tuần 35

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9


GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3 | ĐỂ HỌC TỐT TIẾNG VIỆT LỚP 3

Trên đây là loạt bài soạn văn lớp 3 mà ban quản trị đã biên soạn và gửi đến các em. Những kiến thức mà chúng tôi đưa ra một phần dựa vào cuốn sách Để học tốt Tiếng Việt 3. Tất nhiên, chúng cũng không nằm ngoài kiến thức mà các em sẽ được học.

Bên cạnh bài soạn văn, chúng tôi cũng tổng hợp nhiều bài văn mẫu các cấp, các bạn có thể tham khảo các bài văn dưới đây:

Văn mẫu lớp 2 | Văn mẫu lớp 3 | Văn mẫu lớp 4 | Văn mẫu lớp 5

Để giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn và nâng cao chất lượng trong từng bài soạn, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Bình luận bên dưới nếu có điều gì thắc mắc hoặc góp ý. Chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy nó có ích đối với nhiều người.

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập nhé!