Dàn ý miêu tả đêm trăng Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu vấn đề cần miêu tả: đêm trăng Mỗi dịp hè đến là em lại được ba mẹ…

Dàn ý tả mẹ của em Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu mẹ Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. mẹ luôn là người che chở,…