Văn mẫu lớp 9

Dựa vào tác phẩm Chuyện người con gái Nam xương của Nguyễn Dữ, em hãy viết đoạn văn giới thiệu về thể loại truyền kì

Dựa vào tác phẩm của Nguyễn Dữ, em hãy viết đoạn văn về thể loại truyền kì

Hướng dẫn

Truyền kì được hiểu là những điều kì lạ vẫn được lưu truyền. "Chuyện " của Nguyễn Dữ được viết dựa trên câu chuyện cố tích "Vợ chàng Trương". Yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì có một vai trò rất quan trọng. Nó khiến câu chuyện được kể trở nên lung linh, hư ảo. Trong tác phẩm của Nguyễn Dữ, yếu tố kì ảo được thể hiện rất rõ ở chuyện nằm mộng của Phan Lang, chuyện Phan Lang và dưới động rùa của Linh Phi,… chuyện lập đàn giải oan, hiện về ngồi trên kiệu hoa, cờ tán, võng lọng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện, rồi “bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất.”. Đó là đặc điểm chung của thế loại truyền kì trung đại. Hơn nữa trong tác phẩm này, Nguyễn Dữ đã sử dụng cách đưa yếu tố truyền kì vào câu chuyện kết hợp với các yếu tố tả thực để tạo hiệu quả nghệ thuật về tính chân thực của truyện (các yếu tố tả thực: địa danh, thời điểm lịch sử, sự kiện lịch sử, miêu tả chân dung nhân vật, khung cảnh… ). Ngoài ra, sự có mặt của các yếu tố kì ảo đã tạo ra một thế giới , của nhân dân về sự công bằng, bác ái.

Xem thêm:  Đóng vai Thúy Kiều kể lại cho mọi người nghe việc báo ân báo oán

Thu Trang