Author: Ngân Trang

Show Posts in

Hãy tả về người mẹ kính yêu của em

Đề bài: Hãy tả về người mẹ kính yêu của em? Tóm tắt bài văn: Hãy tả về người mẹ kính yêu của em Gồm 3 phần: 1. Mở bài: Gới thiệu về người mẹ của em. 2. Thân Bài: a) Tả về ngoại hình của mẹ ( đặc điểm nổi bật …